Chi tiết

Ưu đãi 15% cho khách hàng có hóa đơn từ 1.500.000 đ. Hóa đơn của quý khách sẽ được đóng dấu ưu đãi 15% và hóa đơn đó sẽ được áp dụng cho lần thanh toán sau.

  • Áp dụng: Cho tất cả chi nhánh trừ Ba Na Hills.
  • Điều kiện: Khách hàng vui lòng mang theo bills đã đóng dấu khi thanh toán.