Chi tiết

  • Hóa đơn trên 500.000 đ: Freeship
  • Hóa đơn dưới 500.000 đ: Dưới 5km: freeship và trên 5km: 1km = 5000 đ (Không tính 5 km đầu tiên)